استخدام مترجم در کانون ترجمه ارومیه

۹۶/۰۶/۰۴
آذربایجان غربی

استخدام مترجم در کانون ترجمه ارومیه

شرایط استخدام :

_ زبان های مورد نیاز برای ترجمه متون : عربی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، روسی، کردی، تاگالوگ، انگلیسی

_ مترجمین شفاهی و همزمان : کلیه رشته های تحصیلی (عمومی و اختصاصی )

_ داشتن سابقه کار

وب سایت : www.urmiatranslate.com 

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند به آدرس وب سایت مراجعه و ثبت نام نمایند.