استخدام مترجم یار – فرم زن با سابقه در شهر تهران

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

به مترجم یار – فرم زن با سابقه با حقوق ثابت + بیمه در شهر تهران نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

 

آدرس ایمیل: oto364hr@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۶۸۹۲۰