استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی جهت , مکاتبات،مذاکرات،مترجمی همزمان , امورواردات وصادرات( پاره وقت)

 

شماره تماس : ۴۴۳۸۲۱۱۷ – ۰۹۳۶۳۴۴۷۱۷۶