استخدام کارمند خانم مسلط به زبان انگلیسی

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

به یک نفر کارمند خانم مسلط به زبان  انگلیسی جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس : ۰۲۱۷۷۶۱۵۷۳۲