استخدام کارمند خانم مسلط به زبان جهت رزرواسیون هتل

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

به یک کارمند خانم مسلط به زبان انگلیسی جهت رزرواسیون هتل در تهران نیازمندیم.

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۸۵۴۲۸۶