استخدام کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به امور بازرگانی در تهران

۰۰/۰۳/۲۲
استخدام سراسری
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به امور بازرگانی در تهران

شرایط استخدام:

  • به کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به کار بازرگانی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس: