مترجم، نویسنده و تایپیست غیرحضوری از سراسر کشور

۹۸/۱۱/۰۷
تمام استان ها
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم، نویسنده و تایپیست غیرحضوری از سراسر کشور

استخدام از سراسر کشور

نویسنده غیر حضوری:

 • (نیاز به سابقه نویسندگی ندارید و ابتدا از شما آزمون آنلاین گرفته می شود)
  شرایط لازم:
  ۱.داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس)
  ۲.داشتن کامپیوتر و اینترنت در منزل
  روش کار و مزایا:
  ۱.همکاری به صورت کاملا غیر حضوری و اینترنتی می باشد.
  ۲.حداقل درآمد ماهانه یک میلیون تومان می باشد.
  ۳.امور مالی شفاف و تسویه هفتگی (بدون سقف) دارد.
  ۴.امکان آموزش برای استخدام شوندگان وجود دارد.

 

مترجم غیر حضوری:

 • (نیاز به سابقه مترجمی ندارید و ابتدا از شما آزمون آنلاین گرفته می شود)
  شرایط لازم:
  ۱.داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس)
  ۲.داشتن کامپیوتر و اینترنت در منزل
  روش کار و مزایا:
  ۱.همکاری به صورت کاملا غیر حضوری و اینترنتی می باشد.
  ۲.حداقل درآمد ماهانه یک میلیون تومان می باشد.
  ۳.امور مالی شفاف و تسویه هفتگی (بدون سقف) دارد.
  ۴.امکان آموزش برای استخدام شوندگان وجود دارد.

 

تایپیست محتوا گذار:

 • (نیاز به سابقه تایپیستی ندارید و از ابتدا از شما آزمون آنلاین اخذ می شود)
  شرایط لازم:
  ۱.داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس)
  ۲.داشتن کامپیوتر و اینترنت در منزل
  روش کار و مزایا:
  ۱.همکاری به صورت کاملا غیر حضوری و اینترنتی می باشد.
  ۲.حداقل درآمد ماهانه یک میلیون تومان می باشد.
  ۳.امور مالی شفاف و تسویه هفتگی (بدون سقف) دارد.
  ۴.امکان آموزش برای استخدام شوندگان وجود دارد.

www.estekhdammotarjem.com