استخدام مترجم زبان انگلیسی دردارالترجمه(فرم زن)

۹۷/۰۶/۲۵
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی دردارالترجمه(فرم زن)

مترجم زبان انگلیسی دردارالترجمه (فرم زن)

شرایط استخدام :

ساکن در : تهران

جنسیت : نامشخص

سن : نامشخص

مدرک تحصیلی : نامشخص

سابقه کار : نامشخص

متعهد و وقت شناس

تسلط به ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس

تسلط به فرم زنی زبان انگلیسی

تلفن : ۶۶۴۰۶۲۹۲