استخدام مترجم همزمان خانم در محدوده پاسداران

۹۷/۰۴/۰۳
تهران

بدین وسیله از یک مترجم همزمان توانا و زبده خانم، در محدوده پاسداران، برای همکاری حضوری دعوت به عمل می آید.

متقاضیان محترم  باید دارای شرایط زیر باشند.

شرایط استخدام مترجم همزمان زبان انگلیسی خانم

  • تسلط به ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی
  • تسلط به ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی
  • جنسیت: خانم
  • مسلط به ترجمه همزمان
  • قادر به مکاتبات اداری
  • دسترسی به محدوده پاسداران

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت مصاحبه با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنند.

همچنین در رابطه با حقوق و جزئیات شرایط کار  به صورت حضوری صحبت خواهد شد.

تلفن: ۷۴۴۹۳