نیازمند تعدادی مترجم در منزل

۹۵/۱۱/۰۴
استخدام سراسری

به تعدادی مترجم ترجیحا خانم، برای ترجمه نیازمندیم.نیازی به حضور فیزیکی وجود ندارد.

لطفا از طریق تلگرام پیام های خود را به ادمین کانال ذکر شده ارسال نمایید. http://https://telegram.me/baladshow با تشکر