فرصت های شغلی

سامانه استخدام مترجم بستری را فراهم کرده است تا تمام افرادی که علاقه دارند در زمینه ترجمه یا مشاغلی که به نوعی به مترجمان مرتبط می شوند فعالیت کنند، بتوانند به شغل مورد نظر خود دست یابند.

البته در این سامانه بخشی با عنوان منهای مترجم نیز وجود دارد تا افرادی که مترجم نیستند در مشاغلی که ارتباطی به ترجمه ندارند مشغول فعالیت شوند. در این صفحه عناوین مشاغلی که نیاز فوری به نیروی کار دارند قرار داده شده است.

برای تکمیل فرم های استخدامی نیاز به ثبت نام در سایت نیست و صرفا با کلیک روی هر ردیف شغلی فرم مربوطه را تکمیل کنید.

 

 

مشاغل در ذیل این محتوا (در نسخه گوشی) و در سمت چپ این محتوا (در نسخه دسکتاپ) دسته بندی و مشخص شده اند.

متقاضیان محترم، لطفا بر اساس تخصص خود یک یا چند مورد از زمینه های استخدامی را انتخاب و فرم مربوطه را تکمیل کنید. پس از بررسی دقیق رزومه ها با منتخبین جهت ادامه روند استخدام تماس گرفته می شود.

با انتشار این آگهی استخدام، فرصت های شغلی را در اختیار دوستان خود نیز قرار دهید.